پاتختی فورده نایت‌استند
اسفند ۱۵, ۱۳۹۶
دراور فورده وایدبوی ۶
اسفند ۱۵, ۱۳۹۶

‌‌‌‌   ‌‌‌

دراور "فورده تال‌بوی" خیابان ۵۷

۱۳۰cm (ارتفاع) | ۹۲cm (طول) | ۵۱cm (عرض)